• Products

Опрема

Опрема

Liquid chromatograph

Течни хроматограф

Densimeter

Денсиметар

Hardometer

Хардометар

Oltrasonic cleaner

Олтрасониц Цлеанер

Aging oven

Пећ за старење

Mooney-Viscometer

Моонеи-Висцометер

Quadratic element measurement instrument

Инструмент за мерење квадратног елемента

Rheometer

Анализатор садржаја сумпора

Tension tester

Тестер напетости

Resistance meter

Мерач отпора

Temperature-and-humidity-Chamber

Комора за температуру и влажност

Automatic detection and screening machine

Машина за аутоматску детекцију и скрининг